FÖRÄNDRING, UTVECKLING OCH RESULTAT

Du kan allt Du vill – men det är inte alltid Du vill när Du kan!

VÄGEN UPP…
är ett dokumenterat utvecklingsprogram som skapar en effektiv och öppen process med
bestående resultat i förändrings- och utvecklingsarbete.
Det är ett program för Dig som vill utveckla Ditt ledarskap, skapa resultat för Din verksamhet
och växa som människa.
Genom min erfarenhet som chef, vd, och ledare samt tack vare min kompetens inom
personlig coaching och business coaching, ger jag Dig mervärde. Jag ser saker Du inte ser
och ifrågasätter det Du inte ifrågasatt – alltid utifrån Ditt bästa.
Mina insikter och min övertygelse kan sammanfattas i korthet:

  • Förändring tar tid. Tydliga mål, syfte och konsekvent handlande är helt avgörande för bra resultat.
  • Ett framgångsrikt ledarskap ger mer än bra resultat vid specifika tillfällen – det skapar resultat över tid. Det handlar också om att vara bra på att se andra människor och deras behov.
  • Att våga se möjligheter i utveckling skapar framgångsrika ledare.
  • Utveckling är en investering – den kan ingen ta ifrån Dig.
  • Coachande ledarskap ger bättre ledare.
  • Coaching är en mycket kraftfull väg till utveckling och ett förhållningssätt med stor respekt för individen och tron på var och ens inneboende förmåga.
  • Den inre kraften att ändra attityder och vanor skapas med coaching som metod och förhållningssätt. Tack vare att motivationen kommer inifrån blir den också bestående.
  • Beslut om förändring och ansvaret för att driva förändring vilar ofta på ledningen men om det ska ske en verklig förändring i form av lärande kommer den alltid inifrån. Varje individ måste kunna och vilja sätta till sina resurser.
  • Att integrera verksamhetens mål med personalens värderingar och behov är en väl värd investering i långsiktig lönsamhet.

”Vägen Upp” är ett handlings- och reflektionsprogram som, i kombination med personlig
coaching, vidgar tankar och ifrågasätter gamla mönster. Programmet visar en konkret väg
till utveckling tack vare en tydlig struktur och målinriktning, vilket i sin tur skapar kraft och
förutsättningar för att utvecklas till en tydlig person och ledare.
För mig handlar det om att agera på det som är det viktiga; att tydliggöra, att
kommunicera, att utmana och att dela med mig av mina erfarenheter. Och att alltid ha
kundens bästa för ögonen.
Min motivation och drivkraft är att se människor lyckas i det dom vill och tror på!

Läs mer här: